CBG eigenaar van WieWasWie

Stichting Archiefprogrammatuur (STAP) en het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) maken bekend dat per 11 november 2014 het eigenaarschap van WieWasWie formeel is overgedragen aan het CBG.

STAP-voorzitter Arjan Agema en CBG-directeur Leo Voogt hebben in aanwezigheid van Marens Engelhard (algemeen directeur van het Nationaal Archief), Irene Gerrits  (directeur collectie en publiek van het Nationaal Archief) en Tom Versélewel de Witt Hamer (voorzitter van de Raad van Toezicht van het CBG) de overeenkomst op 11 november getekend (foto). Hiermee heeft de overgang van de organisatorische, technische, financiële en inhoudelijke verantwoordelijkheden voor het platform nu formeel zijn beslag gekregen.

Foto: Boven (vlnr): Marens Engelhard, Irene Gerrits en Tom Versélewel de Witt Hamer onder (vlnr): Arjan Agema en Leo Voogt Credits Xandra Baldessari, Ministerie OCW

In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de blijvende betrokkenheid van de deelnemers bij het beleid rondom WieWasWie. Daartoe zal het CBG, naast een al functionerend overleg met de databeheerders van de instellingen, ook jaarlijks een overleg met alle betrokken directies beleggen. Daarnaast zal een deelnemersraad worden gekozen, die voor de directe contacten tussen het CBG en het veld rondom WieWasWie zorg zal dragen.

STAP-voorzitter Arjan Agema: “Met de overdracht van WieWasWie sluit STAP een lang en intensief proces van vallen en opstaan af waarin de portal werd ontwikkeld. WieWasWie is naar mijn mening in goede handen bij het CBG en zal verder bijdragen aan een voor bezoekers zekere, prettige en brede toegang tot genealogische gegevens in Nederlandse archieven. Met deze overdracht is een belangrijk deel van het werk van STAP volbracht.”

CBG-directeur Leo Voogt: “WieWasWie heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijke pijler onder de toekomst voor het CBG. Het doet ons veel genoegen dat er een breed draagvlak is ontstaan voor het feit dat wij deze steeds belangrijker voorziening voor alle genealogen en andere onderzoekers nu ook formeel onder onze hoede kunnen nemen. Wij hebben er vertrouwen in dat het goede contact met de deelnemers dat is gegroeid nog kan worden versterkt, zodat het gebruik en het bereik van WieWasWie nog verder zullen groeien.”

STAP nam in 2007 het initiatief tot het opzetten van een platform ter vervanging van GENLIAS, dat erfgoedbreed ingezet zou kunnen worden en dat gebruik zou maken van nieuwe technische mogelijkheden.
Het platform WieWasWie werd in de jaren 2008-2012 ontwikkeld met projectsubsidie uit de interdepartementale Prima-regeling.

Op 2 juli 2012 ging de bètaversie van WieWasWie live en kreeg het Centraal Bureau voor Genealogie de verantwoordelijkheid voor het beheer van het platform. In de afgelopen twee jaar is WieWasWie technisch en organisatorisch gestabiliseerd. In samenwerking met de negentien deelnemende instellingen groeide WieWasWie naar ruim honderd miljoen persoonsvermeldingen. In 2013 bezochten 1 miljoen onderzoekers de website. WieWasWie bereikt op dit moment gemiddeld een kleine 10.000 bezoekers per dag. Voor verder nieuws over WieWasWie wordt verwezen naar de blog en www.wiewaswie.nl.

De Stichting Stap (Stichting Archiefprogrammatuur) is in 1989 opgericht door samenwerkende erfgoedinstellingen, met als doel beheer, ontwikkeling en exploitatie van landelijke samenwerkingsprojecten binnen de erfgoedsector met een technologiecomponent.

Het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag is in 1945 opgericht als documentatie- en kenniscentrum voor familiegeschiedenis. (www.cbg.nl).