Dood, maar niet vergeten

Januari 2015 verschijnt een hernieuwde en uitgebreide uitgave van ons boek: ‘Dood, maar niet vergeten. Graven, grafkelders op ‘den Aje Kirkhaof’ in Roermond.  Voor nadere informatie over de inhoud van het boek zie de onderstaande boekbespreking aan.

 

In het boek zijn vijfhonderd grafbeschrijvingen opgenomen van inwoners van Roermond die tussen 1750 en 1950 begraven of bijgezet zijn op de algemene begraafplaats ‘Nabij Kapel in ’t Zand’, in de volksmond ‘den Aje Kirkhaof’.
De vorige uitgave in 2011 trok veel belangstelling. Binnen enkele weken waren alle vijfhonderd exemplaren verkocht. Geruggesteund door vele reacties van geïnteresseerden en nieuwe informatie over op de begraafplaats rustende Roermondenaren, heeft Stichting Oude Kerkhof besloten tot het uitbrengen van een tweede, herziene en uitgebreide uitgave.
In deze nieuwe uitgave heeft de auteur, John Vaessen, de van tweehonderd families ontvangen informatie en uit familiearchief verkregen afbeeldingen verwerkt. Vooral deze aanzienlijke uitbreiding van informatie en beeldmateriaal gaf de aanzet tot het uitbrengen van deze qua inhoud en vormgeving vernieuwde uitgave.

Het boek bevat 337 pagina’s met foto’s in full colour, in A4-formaat, is gebonden en heeft een harde kaft. Druk: X-Cago Mediasolutions BV Roermond.

WIlt u het boek bestellen? Klik hier voor het bestelformulier (word)

Gaarne uw bestelling opgeven voor 10 januari 2015. Het boek kost €25,-. Wilt u het thuis laten sturen, dan kost dat €6,25 extra per boek.

 

Boekbespreking herziene en uitgebreide uitgave van het boek‘DOOD, MAAR NIET VERGETEN’ 

 

Graven en grafkelders op ‘den Aje Kirkhaof’ in Roermond.
uitgave januari 2015

De stad Roermond behoorde van 1716 tot 1794 tot de Oostenrijkse Nederlanden. Het was keizer Joseph II die in 1784 een decreet uitvaardigde dat er niet meer in kerken of op kerkhoven binnen de stad begraven mocht worden. Ook Roermond viel onder deze maatregel en zo werd in 1785 ‘den nieuwen kerckhoff’, nu het Oude Kerkhof, in gebruik genomen.

Over de geschiedenis van deze nagenoeg oudste algemene begraafplaats van ons land, officieel bekend als ‘Nabij Kapel in ’t Zand’, in de volksmond ‘den Aje Kirkhaof’ genoemd, vertelt het boek ‘Dood, maar niet vergeten, graven en grafkelders op ‘den Aje Kirkhaof’. De aandacht wordt niet alleen gevestigd op de historie van deze monumentale dodenakker, maar vooral op ruim vijfhonderd grafbeschrijvingen gerelateerd aan ruim 1300 overledenen die tussen 1750 en 1950 de geschiedenis van de stad Roermond grotendeels bepaald hebben. Mede dankzij medewerking van in de uitgave geïnteresseerde personen, kunt u kennis nemen van documenten en foto’s uit familiearchieven die een goed beeld geven van inwoners van de stad in vroeger tijden.

Zo worden diverse kloostergraven (Ursulinen, Camillianen, Zusters van Liefde, Zusters van het arme Kind Jezus) beschreven alsmede bijgezette bisschoppen (Paredis, Boermans, Drehmanns, Schrijnen, Lemmens) en andere priesters.
Een  gedeelte van de begraafplaats herinnert samen met de joodse begraafplaats aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog; neergeschoten Britse en Canadese vliegtuigbemanningsleden, gesneuvelde Duitsers, NSB’ers (Hetterscheid, De Leeuw), maar ook Roermondse oorlogsslachtoffers (Stroucken, Fonteijn, Frencken, Reulen, Brinkman, Houben) zijn er begraven.
Een aparte categorie vormen de er rustende kinderen. Diverse van hen (Puts, Werson, Wever, Reynders) zijn op tragische wijze om het leven gekomen. Vele kunstenaars (Windhausen, Oor, Geelen, Lücker), architecten (Cuypers, Weber, Delsing) en musici (Guillaume, Bayer, Sagers, Beltjens) die in Roermond gewoond en gewerkt hebben worden genoemd, evenals middenstanders ( Van Hooff, Van Laer-Niessen, Raymann), industriëlen (Claus, Matthei, Stoltzenberg)) en uitoefenaars van beroepen als medicus (Wong, Leurs, Finaly), wijnhandelaar (Drehmanns, Bonhomme, Berger), steenhouwer (Stienon), apotheker, (Haan, Deuss), drukker (Hanrath, Veith, Romen, Van der Marck), kunstsmid (Cox, Geraedts) en graanhandelaar (Theunissen, Schmitz, Dahmen). Ook politici (Beerenbroek, Strens, Bongaerts) en leden van de rechterlijke macht (Bolsius, Verscheure, Guillon, Leclerc) benevens notarissen (Linssen, Van Boven, Cornelis) zijn goed vertegenwoordigd.

Een bijzondere groep vormen de adellijke families (De Negri, Van Aefferden, De Rochechouart, Petit d’Oudenborgh, De Pollaert) waarvan er vele rusten in imposante grafkelders aan het hoofdpad. Het vermaarde ‘Graf met de handjes’ ontbreekt uiteraard niet. De zogenaamde ‘kermisadel’( Benner, Wolfs, Nizet, Kunkels) doet eveneens van zich spreken. Ook zij zijn onder meer bijgezet in enkele van de ruim vijftig aanwezige grafkelders op deze begraafplaats.

Het boek beschrijft bovendien nog honderden andere overledenen die een laatste rustplaats hebben op de vijf geloofsgedeelten waarin de begraafplaats verdeeld is. Auteur John Vaessen heeft getracht de bevolking die in de aangegeven periode in de stad gewoond heeft en op deze begraafplaats rust, als het ware ‘een gezicht te geven’ en zo, aan de hand van een selectie uit alle geledingen, aan de vergetelheid te ontrukken. Een meermaals voorkomend opschrift op de graven luidt: ‘Dood, maar niet vergeten’. Het was zijn opzet, daarnaar verwijzend, bekende en minder bekende Roermondenaren in dit boek voor volgende generaties in herinnering te houden.

Stichting Oude Kerkhof                                                  Postbus 2396    6040 DC   Roermond