Petitie voor een betere toegankelijkheid van bevolkingsgegevens in België

De moeilijke toegang tot bevolkingsgegevens is een pijnpunt voor de vele genealogen en heemkundigen in België. Persoonsgegevens zijn tot minstens 100 jaar na het overlijden van een persoon zeer moeilijk (of helemaal niet) raadpleegbaar.

Familiekunde Vlaanderen dringt als belangenbehartiger voor genealogen sterk aan op een versoepeling van deze raadplegingstermijnen en een betere toegang tot bevolkingsgegevens voor genealogisch en historisch onderzoek. We willen de beleidsmakers sensibiliseren omtrent deze problematiek.

Wil u onze vraag voor een betere toegankelijkheid van bevolkingsgegevens in België mee ondersteunen ? Dat kan !

U hoeft enkel het petitieformulier in te vullen.

Familiekunde Vlaanderen respecteert de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (8 december 1992). De gegevens die u ons verstrekt in het kader van deze petitie worden daarom door ons in geen enkel geval doorgegeven aan derden.

Dankzij uw medewerking kan Familiekunde Vlaanderen pleiten voor een versoepeling van de raadplegingstermijnen voor genealogisch onderzoek in België.